Niconico đã phát sóng trực tuyến 4 phần “Seek at Mekakucity,” bắt đầu từ ngày 07 tháng 8 và giới thiệu các nhân vật trong Kagerou...