All Esper Dayo! sẽ kết thúc trong 4 chương nữa!

All Esper Dayo! sẽ kết thúc trong 4 chương nữa!

All Esper Dayo! Tập 7 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 8, tập 8 sẽ được phát hành vào tháng 9. Vào hôm thứ 3 vừa qua, Mangaka...

All Esper Dayo! Tập 7 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 8, tập 8 sẽ được phát hành vào tháng 9.

Vào hôm thứ 3 vừa qua, Mangaka Kiminori Wakasugi đã thông báo trên Twitter cá nhân của mình rằng ông sẽ kết thúc bộ truyện tranh hài giả tưởng All Esper Dayo! (hay Minna! Esper Dayo!) trong 4 chương nữa. Ngoài ra ông cũng tiết lộ thời điểm phát hành Tập 7 và Tập 8 của bộ truyện này.