Kodansha ngừng phát hành tạp chí nguyệt san Fairy Tail

Kodansha ngừng phát hành tạp chí nguyệt san Fairy Tail

Tạp chí nguyệt san Fairy Tail lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 7/2014 bao gồm 2 bộ spin-off (ngoại truyện): Tale of Fairy Tail: Ice Trail do...

Tạp chí nguyệt san Fairy Tail lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 7/2014 bao gồm 2 bộ spin-off (ngoại truyện): Tale of Fairy Tail: Ice Trail do họa sĩ Yūsuke Shirato vẽ và Fairy Tail Zero do họa sĩ Mashima vẽ.

Kodansha đã phát hành số 13 và cũng là số cuối cùng của tạp chí nguyệt san Fairy Tail.

Tác giả của Fairy Tail – Hiro Mashima đã hợp tác cùng Kodansha ra mắt tạp chí này đúng một năm trước đây vào ngày 17/7/2014. Mỗi số của tạp chí này đều bao gồm 1 DVD 4 tập phim của Anime TV Fairy Tail.